Evgeniya Dmitrieva, Izhevsk Russia

post address: Russia, 426057, Udmurt Republic,

Izhevsk city, M.Gor'kogo street, 72 - 19.